Modern onderwijs op basis van Veiligheid en Kwaliteit

De Driemaster is een openbare basisschool die staat voor inclusief onderwijs. Dit betekent dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond of beperking, bij ons op school welkom zijn. Ze krijgen les in heterogene of homogenen groepen en het leerplan dat zij volgen is afgestemd op hun eigen mogelijkheden. Kinderen leren van en met elkaar. Zo ontwikkelen zij zich tot volwaardige burgers met een actieve deelname in de maatschappij. Ieder kind wordt uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden.

Missie

Veiligheid

Kinderen kunnen alleen groeien en ontwikkelen in een veilige (leer)omgeving, waarin zij zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Er heerst een goede en open sfeer op onze school. Wij beseffen en respecteren dat ieder mens uniek is en waarbij wij kinderen waarderen om wie ze zijn. Ieder kind is waardevol en talentvol.

Wij willen in goed contact met onze leerlingen en hun ouders een leeromgeving bieden waarin wij elk kind zijn of haar talent laten ontdekken. We zetten ons in voor alle leerlingen. Zowel voor leerlingen bij wie het niet vanzelf gaat als voor leerlingen die meer aankunnen. Ons prima ingerichte structuur in de leerlingen zorg is daar een belangrijk onderdeel van.

We bieden passend onderwijs en gaan dan ook uit van de (specifieke) onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

 

Kwaliteit

OBS De Driemaster is een school die een optimale ontwikkeling en groei van de kinderen voor ogen heeft. Niet alleen op het gebied van rekenen, lezen en taal. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zelfredzaam zijn in de huidige samenleving. De kinderen maken tijdens de lessen veelvuldig gebruik van tablets. Deze worden ingezet ter verwerking van rekenen, lezen en taal, maar daarnaast werken de kinderen ook op de tablets bij de wereld oriënterende vakken door middel van de methode LOS: Leren door Onderzoek en Samenwerking. We willen een onderzoekende houding bewerkstellingen en samenwerken bevorderen. Er wordt betekenisvol geleerd en efficiënt gewerkt. Door deze werkwijze willen wij tevens bewerkstelligen dat kinderen zich bewust, kritisch en actief in het medialandschap kunnen begeven.

Omdat wij vertrouwen hebben in ons onderwijssysteem, hebben wij hoge verwachtingen van de leerlingen. Onze leerlingen kunnen veel en willen dat laten zien. Niet alleen bij rekenen en taal, maar ook op cultureel, sportief gebied en bij de wereld oriënterende vakken.