Krachtig van Start

Het werken aan het schoolklimaat begint direct bij de start van een schooljaar.

Specifiek voor de groep maken we gebruik van Krachtig van Start. Het doel is om samen met de leerlingen een fijn en positief groepsklimaat creëren, zodat kinderen hun energie en aandacht kunnen richten op het leerproces. 

De start van het schooljaar zet de toon voor de rest van het jaar. De grip op wat er toe doet bij groepsvorming en het realiseren van groepsnormen is daarbij van groot belang.

 

Goed Gedaan

Hoe ga je respectvol met elkaar om? Dat is voor kinderen niet zo makkelijk. Er zijn namelijk heel veel vormen van voorbeeldgedrag en reacties op het eigen gedrag. 'Doe eens gewoon' is niet meer voldoende. Want wat is 'gewoon'? Goed gedaan! is een lesmethode waarmee kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen leren respectvol met elkaar om te gaan. De methode geeft op een eigentijdse en positieve manier uitleg over gevoelens en gedrag. Goed gedaan! gebruikt preventieve methodes uit de professionele hulpverlening. Ingewikkelde inzichten zijn vertaald naar eenvoudige begrippen en concreet gedrag. Bovendien is Goed gedaan! leuk voor de kinderen. Dat motiveert!

 

Taakspel

Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt wel eens ongewenst gedrag voor. Onze oplossing? Taakspel! Met Taakspel stimuleren we gewenst gedrag. En dát verbetert de sfeer in de klas!

 

Pestprotocol

Stop pesten!

Wij op school vinden pesten onaanvaardbaar en willen hiertegen, preventief en curatief, mee aan de slag. In dit protocol beschrijven wij hoe wij dat zullen gaan doen.

Dit Pestprotocol heeft het volgende als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan.

Leerkrachten en medezeggenschapsraad onderschrijven dit Pestprotocol.

U kunt het pestprotocol hier downloaden.