Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Wij stellen als school een goed contact met de ouders zeer op prijs. Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Wij realiseren ons heel goed dat het thuisleven iets anders is dan het schoolleven. We vinden het belangrijk dat ouders weten wat er zoal op school gebeurt, welke activiteiten er zijn en hoe het kind zich opstelt binnen de school. Andersom geldt dit ook: wat maakt het kind thuis mee en hoe is het kind in de thuissituatie. Gedurende het jaar zijn er verschillende gespreksmomenten (informatieavond, rapportgesprekken) en ook tussentijds kunnen leerkrachten en ouders een afspraak maken voor een gesprek. Daarnaast is ons onderwijs ondenkbaar zonder de betrokkenheid en hulp van de ouders.

Op allerlei manieren kunt u uw steentje bijdragen in het schoolleven. Wij vinden het steeds weer fijn ouders als hulp te zien bij allerlei vieringen, de schooldag, de creatieve middagen, uitstapjes of klussen. We willen onderstrepen dat u zich aanmeldt op vrijwillige basis. U moet niets, maar we vinden het wel prettig als ouders meedoen.