Ons aanbod stelt de leerling als startpunt voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Alle leerlingen verschillen ten opzichte van elkaar, in aanleg en talent, in tempo en temperament, in sociaal en cultureel opzicht.

Het realiseren van onderwijs, waar aan alle kinderen recht wordt gedaan, is mede afhankelijk van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leerkrachten.

Het is dan ook de ambitie van de school om enerzijds nog meer kennis te verwerven aangaande de verschillen tussen de leerlingen en anderzijds vaardigheden eigen te maken in het omgaan met die verschillen.

Uiteindelijk zal voor elke leerling afzonderlijk moeten worden vastgesteld of het onderwijs zo ingericht kan worden dat het aansluit op de ondersteuning- en instructiebehoefte van de leerling. Uitgangspunt is hierbij het handelen volgens de cyclus van HGW (handelingsgericht werken)

De Driemaster heeft zich tot doel gesteld om een zo adaptief mogelijk opvang binnen het basisonderwijs te verwezenlijken en hierdoor de leerlingen zo lang mogelijk op school op te kunnen vangen.

Om dit te kunnen realiseren werkt de school aan zijn handelingsbekwaamheid. Het team volgt hiervoor de laatste ontwikkelingen en maakt hierbij keuzes die passen binnen de visie van de school. De directie biedt de leerkrachten individueel de mogelijkheid om bijeenkomsten, cursussen of opleidingen te volgen, organiseert bijeenkomsten en studiedagen die voor het hele team belangrijk zijn.