Ouderraad

De ouderraad is ingesteld in het belang van de kinderen. Zij ondersteunt de leerkrachten bij allerlei activiteiten voor de kinderen waar vele handen bij nodig zijn. Het jaarlijkse Driemasterfeest wordt bijna geheel verzorgd door de Ouderraad. Ook gaan de leden van de Ouderraad mee op schoolreis. De Ouderraad is een onmisbare organisatie binnen de school. Zij zijn tevens onze ambassadeurs.De leden van de Ouderraad worden gekozen uit de ouders van beide locaties. De OR komt regelmatig bij elkaar. Hierbij is ook een leerkracht van beide locaties aanwezig. Ook is er overleg tussen het dagelijks bestuur en de locatieleidsters.

Om allerlei activiteiten te realiseren, is een financiĆ«le bijdrage van de ouders nodig. De zgn. vrijwillige ouderbijdrage. Activiteiten waarvoor de ouderbijdragen worden gebruikt zijn onder andere Sinterklaas, Kerst, Paasontbijt en -lunch, drinken bij sportactiviteiten, schoolreis voor groep 1 t/m 7 en schoolkamp voor groep 8.

  OR PW 2  OR Wielwijk

   

  OR TB 2 OR Westwijk