Leerlingenraad

Wat is belangrijk voor alle kinderen van De Driemaster? De kinderen zelf zeggen hierover: ‘Dat ze veel leren en het goed naar hun zin hebben’. De leerlingenraad werkt daaraan mee door samen te bespreken hoe de zaken op school gaan en te kijken hoe het beter kan of door nieuwe ideeën aan te dragen. In het begin van het schooljaar vindt er een verkiezing plaats in de groepen 5 t/m 8. De locatieleider vergadert ongeveer 5 x per jaar met de kinderen die gekozen zijn. Aan het eind van het schooljaar geeft de leerlingenraad een presentatie over de zaken die aan de orde zijn geweest.