Dit schooljaar (2020-2021) zijn er 25 vaste personeelsleden op De Driemaster.

Het managementteam (directie) openbaar basisonderwijs Hardinxveld – Giessendam bestaat uit de dames:

  • Berber Wijnbelt-Klijn (De Driemaster, locatie Wielwijk)
  • Gabriëlle van der Hel (De Driemaster, locatie Westwijk)
  • Monique de Hon (bovenschools directeur) 

Integraal eindverantwoordelijke voor de gehele organisatie is de meerscholen directeur Monique de Hon.

 
Intern begeleiders:

Desirée Schmidt verricht op beide locaties zgn. staftaken op het gebied van leerlingbegeleiding. 

 

Coördinatoren

Dit schooljaar zijn enkele collega’s werkzaam als coördinatoren voor de werkgroepen Lezen, Taal, Rekenen, Gedrag, Meer- en hoogbegaafdheid, ICT, Communicatie en Cultuur en Techniek.

Sommige leerkrachten zijn meer bekwaam in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen. 

 

Vrijwilligers

Verder zijn er, op vrijwilligersbasis, vier administratieve medewerksters op onze locaties werkzaam.

 

Stagiaires

Wij vinden het belangrijk dat studenten ervaringen kunnen opdoen in de praktijk. Onze school heeft samenwerkingscontracten met de pabo van Hogeschool Utrecht,  In-Holland en het ROC Da Vinci  . Studenten van deze scholen kunnen op obs De Driemaster stage lopen. Ook van andere Pabo’s hebben wij soms studenten. Onderwijsassistenten in opleiding zijn ook van harte welkom.