Een school is voortdurend in beweging.

Daarnaast is het verplicht voor een school om verantwoording af te leggen aan het Ministerie, de Inspectie, het schoolbestuur en natuurlijk aan de ouders. Om onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, in beeld te brengen is er het school-ondersteuningsprofiel (SOP) ontwikkeld (een vervanger van de schoolgids). Het geeft informatie over onze leerlingen, onze ondersteuning op zowel de inhoud als de omvang, de kwaliteit van deze ondersteuning en de expertise van ons schoolteam op obs De Driemaster. Dit document wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, bijgesteld.

Het SOP (schoolondersteuningsplan) 2019-2020 kunt u hier downloaden.