In groep 8 worden de kinderen klaargestoomd voor het voortgezet onderwijs. Middels Snappet (werken met tablets) proberen de kinderen het maximale uit zichzelf te halen bij de vakken taal, spelling, rekenen en technisch lezen. Elk kind werkt op zijn eigen niveau bij deze vakken. In oktober wordt het Drempelonderzoek afgenomen. In april wordt de eindtoets IEP gemaakt. Beide toetsen geven een indicatie voor plaatsing binnen het voortgezet onderwijs. Uiteindelijk is het advies van de leerkracht van groep 8 leidend. Naast het leren staat de omgang met elkaar centraal in de groep. Middels de methode ‘Krachtig van Start’ en ‘Kinderen en hun sociale talenten’ wordt er gewerkt aan de sociale ontwikkeling van het kind. De laatste periode van groep 8 staat in het teken van het schoolkamp en de eindmusical. De groep gaat op schoolkamp naar Center Parcs ‘De Kempervennen’. Dit is altijd een onvergetelijke gebeurtenis voor de kinderen! In de laatste week van het schooljaar is de afscheidsavond van groep 8 gepland. De musical wordt dan opgevoerd en alle kinderen uitgebreid in het zonnetje gezet.