In de eerste weken van het schooljaar doen we veel groepsactiviteiten om elkaar beter te leren kennen. We staan stil bij het leefklimaat van de klas.
Ook hebben we met elkaar afspraken gemaakt over wat we belangrijk vinden in de klas. Dit alles om het leefklimaat in de klas zo prettig mogelijk te maken.

In de weken na de herfstvakantie staan we vooral stil bij het leerklimaat in de klas. Hoe komen we tot prettig leren, wat wil ik leren, wat heb ik daarbij nodig, zijn vragen die centraal staan.

Naast de lessen van juf krijgen wij ook les in HVO, GVO en muziek. 

Wij werken projectmatig aan de zaakvakken natuur, aardrijkskunde/topografie en geschiedenis. 
De juffen proberen hier alle lessen op aan te laten sluiten. Zo knutselen we bijvoorbeeld ook over het thema en werken wij bij woordenschatlessen over woorden van dit project. 

Tegen het einde van het jaar doen we allemaal een spreekbeurt. Dat is altijd best spannend.