In groep 4 lezen we met de methode Estafette. De woorden die de kinderen lezen worden langer en er wordt steeds een leesmoeilijkheid geoefend. Voorbeeden hiervan zijn woorden met de i, die je uitspreekt als ie en de th- waarbij je de h niet hoort. Naast dit technisch lezen gaan we oefenen met begrijpend lezen. Dit doen we met behulp van Nieuwsbegrip. Dit is een methode met interactieve leeslessen en opgaven aan de hand van de actualiteit.

 

Een groot deel van het rekenonderwijs in groep 4 is het vermenigvuldigen. We leren wat keersommen nu eigenlijk zijn en gaan daarna de tafels leren. Ook leren we in groep 4 bij rekenen het optellen en aftrekken over het 10-tal heen, bijvoorbeeld 7+8=. Bij deze som wordt het geleerde van groep 3 (nl. het splitsen en aanvullen tot 10) gebruikt. De 8 wordt gesplitst in eerst 3 (aanvullen tot 10) en dan nog 5 erbij. Eerst tot 20, daarna tot 100. Klokkijken en geldrekenen komen in groep 4 ook aan bod.

 

Ook starten we in groep 4 met het vak taal. Een deel van het taalonderwijs bestaat uit woordenschat, een ander deel uit Taal verkennen. Bij dit laatste onderdeel gaat het o.a. over lidwoorden, zelfstandig naamwoorden, werkwoorden en alfabetische volgorde. Ook het gebruik van hoofdletters wordt bij taal behandeld: deze leren we schrijven in ons schrijfonderwijs in groep 4.

 

Bij spelling oefenen we eerst nog de klankzuivere woorden. Maar later ook regelwoorden, zoals ‘hond’: ik hoor aan het eind een t, maar ik schrijf een d (want het meervoud is honden). De verwerking van rekenen, taal en spelling maken de leerlingen op hun tablet. Bovenstaande vakken komen voornamelijk in de ochtend voor. Bij alle vakken differentiëren we op de verschillende behoeften en niveaus van de kinderen. In de middagen komen veel andere vakken aan bod, zoals de creatieve vakken, gym, Engels, Sociaal Emotionele Ontwikkeling en verkeer. Ook krijgen de kinderen les in LOS: Leren vanuit Onderzoek en Samenwerking. Dit betreft de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. De kinderen bedenken zelf onderzoeksvragen over een bepaald thema (bijvoorbeeld ‘weer en klimaat’) en samen gaan we op zoek naar antwoorden.

 

Ons rooster is goed gevuld: we leren en doen veel in onze groep. Bovendien gaan we in het voorjaar ook nog samen een leuke musical opvoeren!

We willen er samen graag een leerzaam en gezellig schooljaar van maken. Hierbij willen we oog hebben voor de talenten en behoeften van alle kinderen.