In groep 3 staat het leren lezen centraal. We werken steeds 3 weken rondom een kern uit de nieuwe methode Veilig Leren Lezen, de KIM versie. Na ongeveer 5 maanden zijn alle letters behandeld en gaan we in de volgende kernen verdiepen: langere woorden lezen, verhalen begrijpend lezen, kortom veel leeskilometers maken. Ook is spelling een onderdeel van de methode. Dit jaar zijn dat alleen klankzuivere woorden. Om deze woorden te schrijven, moeten de kinderen dit dus eerst leren. Wij schrijven in blokschrift. Hiervoor gebruiken we de methode Pennenstreken. Ook is er aandacht voor het leren schrijven van de cijfers. Deze heb je tenslotte nodig voor het rekenen. Wij rekenen met de methode Rekenrijk. We leren splitsen, aanvullen tot 10, sommen onder de 10 en daarna tot 20, zonder het 10-tal te passeren, welke getallen er zijn op de getallenlijn tot 100 en we leren de hele en halve uren op de klok en aan het eind van het jaar leren we ook de kwartieren.

 

Groep 4 heeft dit allemaal al geleerd. Zij gaan weer een stap verder. Ook wordt de verwerking in deze groep op de tablet van Snappet gedaan.

Het lezen wordt opgevolgd door de methode Estafette. De woorden worden langer, er worden categorieën woorden geleerd als i spreek je uit als ie, de th- waarbij je de h niet hoort en nog veel meer. Naast dit technisch lezen gaan we oefenen met begrijpend lezen middels Nieuwsbegrip.

Ook starten we in groep 4 met het vak Taal. Een deel hiervan bestaat uit woordenschat, een ander deel uit Taal verkennen. Bij dit laatste onderdeel gaat het o.a. over lidwoorden, zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en alfabetische volgorde. Ook het gebruik van hoofdletters wordt bij taal behandeld en die leren we schrijven in ons schrijfonderwijs in groep 4.

Bij spelling oefenen we eerst nog de klankzuivere woorden, maar ook regelwoorden zoals: hond: ik hoor aan het eind een t maar ik schrijf een d want 1 hond, 2 honden.

Bij het rekenen gaan we optellen en aftrekken over het 10-tal heen. Bijvoorbeeld 7+8=. Bij deze som wordt het geleerde van groep 3, nl. het splitsen en aanvullen tot 10 gebruikt. De 8 wordt gesplitst in eerst 3 (aanvullen tot 10) en dan nog 5 erbij. Eerst tot 20, daarna tot 100. Een groot deel van het rekenonderwijs in groep 4 is het vermenigvuldigen. We leren wat keersommen nu eigenlijk zijn en gaan daarna de tafels leren.

 

Bovenstaande vakken komen voornamelijk in de ochtend voor. Bij alle vakken differentiëren we op behoefte van de kinderen.

In de middagen komen veel andere vakken aan bod, zoals wereldoriëntatie, de creatieve vakken, gym, Engels, Sociaal emotionele ontwikkeling en verkeer. Dit doen we met zijn allen. Ons rooster is goed gevuld. We leren en doen veel in onze groep. .