Lezen:

 

Het speerpunt in groep 3 ligt op het leren lezen. We werken met de methode Veilig leren lezen. Deze methode sluit aan bij het spelenderwijs leren van letters in de kleutergroepen.

De leerstof wordt verdeeld over 12 kernen. Iedere kern heeft een thema, zo gaat het eerste thema over: Jij en ik. 

Na elke kern krijgt uw kind het werkboekje van de kern mee naar huis, in het Scheepsjournaal kunt u steeds lezen waar uw kind mee bezig is en blijft u op de hoogte van de aangeboden leerstof. Regelmatig worden er signaleringstoetsen afgenomen, deze geven inzicht in het leesproces van uw kind. In de klas gaan we dan gericht aan de slag om ieder kind op eigen niveau te ondersteunen.

Ook thuis is het belangrijk uw kind te stimuleren met lezen op een positieve gezellige manier, door iedere dag een kwartiertje samen te lezen, boeken uit te zoeken in de bibliotheek en ook zelf nog veel voor te lezen. De boekjes zijn op niveau ingedeeld, begin groep 3 Avi start, november/december Avi M3 en vanaf april ongeveer Avi E3. Dit zijn richtlijnen, kijk zelf hoe uw kind het oppakt en bij vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht.

Naast het aanbod voor technisch lezen, zitten ook de vakken spelling, woordenschat en begrijpend lezen in deze methode geborgd. Daarnaast worden de thema’s verder uitgediept tijdens de lessen van wereldoriëntatie. Zodat de kinderen enthousiast met het thema aan de slag gaan en meer oog kriijgen voor de wereld om zich heen.

Schrijven:

We leren de kinderen om blokletters te schrijven. Belangrijk is de pengreep, probeer ook thuis uw kind te stimuleren om het potlood goed vast te houden, dit is belangrijk en kan rugklachten en verkramping in  de handen voorkomen. Tijdens de schrijfles wordt spelenderwijs de motoriek geoefend. De letters en woorden die tijdens de schrijfles worden aangeboden, sluiten aan bij het leesproces. Zo blijft het voor de kinderen overzichtelijk  en lezen zij wat ze zelf kunnen schrijven.

Rekenen:

We starten met het leren schrijven van de cijfers, heel veel tellen en oefenen van de getallenlijn en het spelen met rekenbegrippen: erbij, eraf en splitsen van getallen. Na ieder blok van 10 lessen wordt middels een toets gekeken of het kind de leerstof beheerst. Daarna worden herhalings- of verdiepingslessen aangeboden. Aan het einde van groep 3 verwachten we van de kinderen dat ze sommen kunnen maken t/m 20. In de methode komen ook klokkijken, dagen van de week en rekenen met geld aan de orde. Dit zijn zaken die u thuis met uw kind kunt oefenen.

Samen spelen, samen leren:

Naast deze vakken vinden we het belangrijk dat kinderen het fijn vinden om in de klas te leren en te spelen. We besteden aan het begin van het schooljaar veel aandacht aan het wennen, het is immers een andere structuur dan in de kleutergroep. Ook het “samen werken en samen spelen” is een belangrijk item in groep 3. We bieden structuur aan het omgaan met elkaar middels de methode “Goed gedaan”. Zo krijgt de ontwikkeling van het kind ook op sociaal- emotioneel vlak  alle aandacht.

Creatieve vakken:

De creativiteit van de kinderen wordt geprikkeld door onze lessen muziek, handvaardigheid en tekenen, vaak passend bij de thema’s die het hele jaar worden aangeboden. Daarnaast is er veel ruimte om lekker te bewegen, buiten op het plein en in de natuurtuin, of tijdens de gymles in de sporthal.