Cultuur op de Driemaster:

OBS de Driemaster heeft kunst en cultuur hoog in het vaandel staan. Er is een Cultuur coördinator die ervoor zorgt dat de leerlingen geregeld in aanraking komen met cultureel erfgoed, maar ook met kunstuitingen in allerlei vormen. Zo spelen de leerlingen van de groep 2-4-6-8 in een musical. In december verzorgt groep 6 de kerstmusical, in februari spelen de leerlingen van groep 4 de sterren van de hemel in hun musical , de kleuters van groep 2 vertederen wanneer zij optreden in hun musical in april/mei. Tot slot de eindmusical van de schoolverlaters in groep 8. De overige groepen 1-3-5-7 spelen 1x op het Open Podium. Dat kan zijn gekoppeld aan een project, of tijdens het schoolfeest op de Driemasterdag in juni. Op de dinsdagmiddag hebben we workshops voor de groepen 5 t/m 8.  Dit staat in het kader van Talentontwikkeling. Allerlei facetten komen hierbij aan bod. Denk daarbij aan: fotografie, wetenschap, techniek, fotografie, dans,  koken, Spaanse les, muziek, knutselen, houtbewerking,  zingen, schilderen, klassieke muziek, etc, etc. Deze workshops worden verzorgd door leerkrachten, (groot)ouders en externen. Altijd in het voorjaar wordt er door alle groepen gewerkt rondom het thema : Kinderkunst”. Daarbij werkt iedere groep over 2 kunstenaars, die vooraf zijn bepaald. Zo leert de leerling in zijn basisschool periode informatie over 16 kunstenaars en zijn werken, over kunststromingen en musea. In de groepen 7 en 8 lig de nadruk op de Klassiek Meesters. Er wordt dan ook een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum. Tijdens dit project wordt er intensief samengewerkt met museum de Koperen Knop, de bibliotheek en verzorgingstehuis Tiendwaert die kunst ook hoog in het vaandel hebben staan. Verder  wordt er in 2017 een begin gemaakt met muziekonderwijs aan alle groepen. Daarbij bestaat de mogelijkheid voor kinderen om particulier les krijgen na schooltijd. Geregeld komen er aanbiedingen voor bepaalde groepen. Waar mogelijk wordt daar op ingespeeld. Denk daarbij aan het Bachfestival afgelopen jaar of het Lingehavenconcert van vorig jaar. Iedere groep gaat minimaal 1x per jaar op excursie naar cultureel erfgoed. Denk daarbij aan een zuivelboerderij, ooievaarsdorp, slot Loevestein, Kinderdijk, Museum de Koperen Knop, Baggermuseum, Glasmuseum, Game On techniekmanifestatie, Synagoge, moskee en kerk,  Afvalcentrale en ga zo maar door. Met kerst wordt er een zangkoor gevormd en soms ook een orkest. De bedoeling is dat de school  op termijn  over een eigen schoolkoor en orkest kan beschikken als de muzieklessen vorm hebben gekregen. Een school in beweging met heel erg veel plannen voor de toekomst. Met maar één doel. Het belang van het kind met zijn talenten en kwaliteiten.