21e -eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriƫle naar een kennis- en netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ict gebruikt. Banen met andere competenties nemen toe: samenwerking, creativiteit, probleemoplossend vermogen en planmatig kunnen werken.

Om de kinderen hierop goed voor te bereiden besteden we in ons onderwijs aandacht aan deze vaardigheden. Dit gebeurt tijdens de reguliere lessen als rekenen, lezen en taal. Daarnaast komt dit ook terug bij wereldoriƫntatie en talentontwikkeling.

 21 st century skills plaatje