• Adaptief en dynamisch onderwijs!
  Adaptief en dynamisch onderwijs!

  Actieve, wisselende werkvormen, samenwerken, onderzoeken, uitdagen, ontdekken en op niveau. Met moderne methoden als Snappet en Blink geïntegreerd. Groep 4 met tablets, groep 5 t/m 8 met Chromebooks. 

 • Op zoek naar een (nieuwe) basisschool?
  Op zoek naar een (nieuwe) basisschool?

 • Engels
  Engels

  Vanaf groep 1 spelenderwijs  Engelse les met de methode Groove.me. In groep 8 krijgen onze leerlingen les van een leerkracht uit het VO, om een goede overstap te kunnen maken!

 • Inspectie
  Inspectie

  Donderdag 19-01-2017 is De Driemaster bezocht door de inspectie. De school wordt voor de volgende vier jaar een basisarrangement toegekend. Dit betekent dat alles prima in orde is. Echter de volgende onderdelen heeft zij als GOED beoordeeld en dat zijn: Lesstof aanbod, Kwaliteitszorg, Samenwerking en Kwaliteitscultuur.


  Kort samengevat betekent dit het volgende: Er is sprake van een veilig leef- en leerklimaat op De Driemaster. De kinderen krijgen een uitstekend leerstofaanbod, verzorgd door een team dat zich blijft professionaliseren en open staat voor nieuwe, moderne ontwikkelingen. Dit alles in samenwerking met ouders en externe partners. De school werkt aan een voortdurende verbetering van het onderwijs. Wij zijn hier als team uiteraard heel trots op!

   

 • Google tour
  Google tour

  Wil je onze locaties aan de Wielwijk en Westwijk van binnen zien? Dat kan!!!

  Lees meer

Stichting OVO en haar scholen gaan voorzichtig om met uw informatie

De Driemaster heeft informatie over u en uw kind zoals:

 • uw naam,
 • adres,
 • nationaliteit,
 • hoe uw kind het doet op school
 • en soms ook medische informatie als u dat aan ons verteld heeft

We noemen dit persoonsgegevens.

Wij vinden het belangrijk dat deze informatie veilig is. Deze gegevens mogen niet zomaar op straat belanden. Hiervoor hebben alle scholen van Stichting OVO afspraken gemaakt.

Het bestuur van Stichting OVO is wettelijk verantwoordelijk.

 

In het kort

We bewaren alleen persoonsgegevens als dit nodig is voor het onderwijs of als dit moet van de wet. Soms vragen we uw toestemming, bijvoorbeeld foto’s voor op de website of in een folder.

We houden uw gegevens veilig en geheim. Wanneer het nodig is om gegevens te delen met anderen, spreken we met hen af waar de gegevens worden opgeslagen en wie erbij kan (verwerkersovereenkomst). Uw gegevens worden nooit verkocht.

U mag vragen om de informatie in te zien die wij over u en uw kind hebben. Natuurlijk kunt u de informatie ook verbeteren of aanvullen.

Wilt u meer weten? Dan leest u hier de volledige privacyverklaring.

 

Cookies

Bij uw website bezoek laat Google Analytics cookies achter zodat wij het gemiddelde gebruik kunnen monitoren. De website en het Analytics account zijn echter volledig ingesteld op geanonimiseerd gebruik. Dat betekent dat het bezoek op geen enkele manier kan worden herleid tot u of uw computer.

 

 

(Afbeelding van Vecteezy.com)