Op De Driemaster zijn alle leerlingen welkom. Wij hechten veel belang aan het uitdragen van normen en waarden. Samen met ouders en leerlingen vormen wij een gemeenschap, waarin wij respect en waardering hebben voor verschillende meningen en achtergronden.

Bij ons op school staat veiligheid voorop. Dit heeft alles te maken met hoe wij met elkaar omgaan. Iedereen draagt zijn steentje bij in het reilen en zeilen in onze school. We zorgen voor elkaar en nemen onze verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat er sprake is van wederzijdse communicatie waarbij we ons openstellen voor andere meningen. Door in verschillende situaties (groep doorbrekend) samen te werken oefenen we dit.

Vanuit onze waarden volgen onze omgangsafspraken.

 respect plaatje

Nieuwe foto's online!

Log in om de nieuwe foto's te bekijken!

19mrt
19 maart 2018
Ik ben welkom week
20mrt
20 maart 2018
Ik ben welkom week
21mrt
21 maart 2018
Ik ben welkom week