Op De Driemaster zijn alle leerlingen welkom. Wij hechten veel belang aan het uitdragen van normen en waarden. Samen met ouders en leerlingen vormen wij een gemeenschap, waarin wij respect en waardering hebben voor verschillende meningen en achtergronden.

Bij ons op school staat veiligheid voorop. Dit heeft alles te maken met hoe wij met elkaar omgaan. Iedereen draagt zijn steentje bij in het reilen en zeilen in onze school. We zorgen voor elkaar en nemen onze verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat er sprake is van wederzijdse communicatie waarbij we ons openstellen voor andere meningen. Door in verschillende situaties (groep doorbrekend) samen te werken oefenen we dit.

Vanuit onze waarden volgen onze omgangsafspraken.

 respect plaatje

Nieuwe foto's online!

Log in om de nieuwe foto's te bekijken!

23juli
23 juli 2018
Zomervakantie
24juli
24 juli 2018
Zomervakantie
25juli
25 juli 2018
Zomervakantie