Leerling raad

Wat is belangrijk voor alle kinderen van De Driemaster? De kinderen zelf zeggen hierover: ‘Dat ze veel leren en het goed naar hun zin hebben’. De leerling raad werkt daaraan mee door samen te bespreken hoe de zaken op school gaan en te kijken hoe het beter kan of door nieuwe ideeën aan te dragen. In het begin van het schooljaar vindt er een verkiezing plaats in de groepen 5 t/m 8. De locatieleider vergadert ongeveer 5 x per jaar met de kinderen die gekozen zijn. Aan het eind van het schooljaar geeft de leerling raad een presentatie over de zaken die aan de orde zijn geweest.

 

 

    De leerlingenraad van de Wielwijk                                            De leerlingeraad van de Westwijk

Leerlingenraad PW 2017 2018Leerlingenraad TB 2017 2018

 

 

 

Nieuwe foto's online!

Log in om de nieuwe foto's te bekijken!

29mei
29 mei 2018
Groep 1 t/m 4 vrij
29mei
29 mei 2018
Sportdag
5juni
05 juni 2018
Schoolkamp groep 8