Dit schooljaar (2017-2018) zijn er 25 vaste personeelsleden op De Driemaster.

 Het managementteam (directie) openbaar basisonderwijs Hardinxveld – Giessendam bestaat momenteel uit de dames  Berber Wijnbelt-Klijn (De Driemaster, locatie Wielwijk) en Mw. Annemieke Huisman (De Driemaster, locatie Tonneband), Judy van Boxtel (Merwedeschool) en Monique de Hon (bovenschools directeur). 

Integraal eindverantwoordelijke voor de gehele organisatie is de meerscholen directeur Monique de Hon.

 

Intern begeleiders:

Desirée Schmidt verricht op beide locaties zgn. staftaken op het gebied van leerlingbegeleiding. 

 

Coördinatoren

Dit schooljaar zijn enkele collega’s werkzaam als coördinatoren voor de werkgroepen Lezen, Taal, Rekenen Gedrag, ICT en cultuur en techniek.

Sommige leerkrachten zijn meer bekwaam in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen. 

 

Vrijwilligers

Verder zijn er, op vrijwilligers basis, vier administratieve medewerksters op onze locaties werkzaam.

 

Stagiaires

Wij vinden het belangrijk dat studenten ervaringen kunnen opdoen in de praktijk. Onze school heeft samenwerkingscontracten met de pabo van Hogeschool Rotterdam,  In-Holland en het ROC Da Vinci. Studenten van de scholen kunnen op Driemaster stage lopen. Ook van andere Pabo’ s hebben wij soms studenten. Onderwijsassistenten in opleiding zijn ook van harte welkom.

 

 

Nieuwe foto's online!

Log in om de nieuwe foto's te bekijken!

23juli
23 juli 2018
Zomervakantie
24juli
24 juli 2018
Zomervakantie
25juli
25 juli 2018
Zomervakantie