Dit schooljaar (2016-2017) zijn er 22 vaste personeelsleden op De Driemaster.

 Het managementteam (directie) openbaar basisonderwijs Hardinxveld – Giessendam bestaat momenteel uit de dames  Heleen van der Meijden (De Driemaster, locatie Wielwijk) en Mw. Annemieke Huisman (De Driemaster, locatie Tonneband), Judy van Boxtel (Merwedeschool) en dhr. A.J. van Deutekom (bovenschools directeur). 

Integraal eindverantwoordelijke voor de gehele organisatie is de meerscholen directeur de heer van Deutekom.

 

Intern begeleiders:

Mw. Monique de Hon en Mw. Desirée Schmidt verrichten zgn. staftaken op het gebied van leerlingbegeleiding. 

 

Coördinatoren

Dit schooljaar zijn enkele collega’s werkzaam als coördinatoren voor de werkgroepen Lezen, Taal, Rekenen Gedrag, ICT en cultuur en techniek.

Sommige leerkrachten zijn meer bekwaam in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen. 

 

Vrijwilligers

Verder zijn er, op vrijwilligers basis, vier administratieve medewerksters op onze locaties werkzaam.

 

Stagiaires

Wij vinden het belangrijk dat studenten ervaringen kunnen opdoen in de praktijk. Onze school heeft samenwerkingscontracten met de pabo van Hogeschool Rotterdam,  In-Holland en het ROC Da Vinci. Studenten van de scholen kunnen op Driemaster stage lopen. Ook van andere Pabo’ s hebben wij soms studenten. Onderwijsassistenten in opleiding zijn ook van harte welkom.

 

 

Nieuwe foto's online!

Log in om de nieuwe foto's te bekijken!

2okt
3okt
4okt
04 oktober 2017
Start Kinderboekenweek