Engels in alle groepen

Bij ons op school krijgen de kinderen Engelse les in alle groepen. Dit doen we door middel van de methode Groove me. Dit is een methode die Engels aanbiedt middels muziek. Bijna alle kinderen houden van muziek en muziek helpt kinderen om Engels beter te onthouden. De lessen zijn opgebouwd rondom een thema, bijvoorbeeld school, dieren, eten, gevoelens en seizoenen

In de groepen 1 en 2 worden de kinderen met Bobo meegenomen door de thema’s. In de groepen 3 en 4 wordt dit gedaan door Okki the DJ. In de eerste vier groepen gaat het vooral om spreken, luisteren en zingen.

In de groepen 5 tot en met 8 staat de songtekst van een popmuzieknummer centraal. Naast spreken, luisteren en zingen wordt hier ook aandacht besteed aan het schrijven en lezen in het Engels. Doordat al deze vaardigheden op de basisschool worden aangeboden, zijn de kinderen goed voorbereid op het voortgezet onderwijs.

In de lessen zitten verschillende werkvormen en kan er worden gedifferentieerd .